Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia w roku 2014:

Prezes | Başkan – Bogusława Katarzyna Michałowska

Zastępca Prezesa | Başkan Yardımcısı – Joanna Jaźwińska Mencet

Sekretarz | Sekreter – Anna Bielecka

Skarbnik | Muhasebe – Dorota Kanbolat

Członek | Üye – Katarzyna Rzeszotarska

Stroną www opiekuje się Agata Bromberek (admin @ polonialanya.org – na ten adres e-mail można przesyłać wszelkie ogłoszenia, zaproszenia oraz inne informacje do publikacji.